Absenderfreistempel-Deutschland (Rot) in Euro


A

FRAMA


A 09

M/E bzw. Frama 100

A 11

M/E bzw. Frama 100

A 12

M/E bzw. Frama 100

A 20

EPS

A 21

EPS

A 21

EPS

A 25

Sensonic 2000

B+F

FRANKOTYP alte Maschine


B 00

A 9000

B 03

Cc/Ccm

B 20

Cc/Ccm

B 21

Cc/Ccm

B 22

Cc/Ccm

B 23

Cc/Ccm

B 24

Cc/Ccm

B 25

Cc/Ccm

C

HASLER


C 00

Mailmaster

C 01

Mailmaster

C 04

Mailmaster

E

PITNEY POWES


E 58

9630 Portomatic

E 65

Modell Paragon

E 83

A 930 Portophon

E 84

A 931 Portophon

F+B

POSTALIA alte Maschine


F 12

Postalia D2

F 15

Postalia D2

F 16

Postalia D2

F 17

Postalia D2

F 18

Postalia D2

F 19

Postalia D2

F 20

Postalia D2

F 22

Postalia D2

F 50

PS 4 (MS Curier)

F 66

NEF 300 (EFS 3000)

F 68

NEF 300 (EFS 3000)

F 81

WK 4 (MS 5 WK)

F 83

WK 4 (MS 5 WK)

F 84

WK 4 (MS 5 WK)

F 90

PSE (MSE)

F 91

PSE (MSE)

F

FRACOTYP-POSTAIA
Gemeinschaftsproduktion


F 26

T 1000

F 27

T 1000

F 28

T 1000

F 31

T 1000

F 32

T 1000

F 34

T 1000

F 35

T 1000

F 38

T 1000

F 50

Jet Mail

F 70

NEF 3000

F 75

T 1000

F 76

T 1000

F 78

T 1000

F 79

T 1000

H

STIELOW


H 02

Stielow Modell Portoprinter

H 02

Stielow Modell Portoprinter

H 05

Stielow Modell Portoprinter

H 10

Stielow Modell SM 26 / SM 28

H 60

Stielow Modell SM 26 / SM 28

K

TELEFRANK


K 11

Telfrank

K 19

Telefrank

M

mail - it


M 99

mail - it

zurück